Arimaha guurka

Nagala soco Facebookga

Tiedotus, Ogeysiis, Attention.

Wakhtiga salaada

Wakhtiga salaada sanadkoo dhan halkan ka rogo

Ku sadaqayso masjidka

Ku soo dir sadaqadaada akoonkan Helsinki islam keskus

Akoonka namarkiisa waa:

IBAN: FI4014263000112548

Nordea Bank Finland's

BIC code waa NDEAFIHH

Maqaalada