Arimaha guurka

Nagala soco Facebookga

Wakhtiga salaada


Wakhtiga salaada sanadkoo dhan halkan ka rogo

Ku sadaqayso masjidka

Ku soo dir sadaqadaada akoonkan Helsinki islam keskus

Akoonka namarkiisa waa:

IBAN: FI4014263000112548

Nordea Bank Finland's

BIC code waa NDEAFIHH

Maqaalada